ಬ್ಯಾನರ್ 112

ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಆರ್ಮ್ ಜಿಬ್ ಕ್ರೇನ್