ಬ್ಯಾನರ್ 112

ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟರ್