ಬ್ಯಾನರ್ 112

ಸಮತಲ ಬಹು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟೈಸಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್